ที่ตั้ง

ทางใต้ของเชียงใหม่

Bon Bon Cafe Don Pin Chiang Mai